Náš tím

Naše ciele sme splnili a v súčasnosti náš tím tvorí 6 lekárov a 5 sestier. Dôraz kladieme v prvom rade na odbornosť a kontinuálne vzdelávanie celého tímu kliniky. Napriek tomu, že sa nepovažujeme za špecializované pracovisko, rozhodne zastávame model rozdelenia odbornosti. Preto sa každý z lekárov zaoberá okrem základnej všeobecnej medicíny aj svojou odbornosťou a môže teda poskytovať perfektné služby v oblasti internej medicíny, chirurgie, stomatológie, ortopédie, oftalmológie, zobrazovacej diagnostiky a medicíny malých cicavcov. Od začiatku si zakladáme hlavne na dobrom kolektíve a snažíme sa s tímom neustále pracovať a posúvať tým celé pracovisko dopredu. Myslím, že môžeme použiť označenie rodinná klinika, a to sa týka celého tímu aj našich klientov, z ktorých mnohí sú tu s nami od začiatku.

Lekári

MVDr. Kateřina Nagy Tetourová

 Lekár, spolumajiteľ kliniky

chirurgia, dermatológia, medicína drobných savcov

MVDr. Michal Fábry

Lekár,  spolumajiteľ kliniky

stomatológia, ortopédia, neurológia

MVDr. Katarína Mikulašková

Lekár

oftalmológia, chirurgia, medicína drobných savcov

MVDr. Denisa Miškeje

Lekár

interná medicína

MVDr. Kitti Horváthová

Lekár

interná medicína

MVDr. Zuzana Gajdošová

Lekár

chirurgia, ORL, kardiológia

Sestry

Mgr. Petra Švecová

Veterinárna sestrička

Mgr. Alexandra Hronská

Veterinárna sestrička

Veronika Urbaníková

Veterinárna sestrička

Petra Berzedyová

Stážistka

Tamás Nagy

Veterinárny technik