MVDr. Denisa Miškeje – lekár

VZDELANIE

  • 2009 – 2015 Ukončené štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach –  v odbore     všeobecné veterinárske lekárstvo s titulom MVDr.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • 2018 do dnes Veterinární klinika Medivet- Most pri Bratislave
  • 2015 – 2017 Veterinárne ambulancie LapVet, Bratislava
  • 2011 – 2015 Stáž na veterinárnych ambulanciách Slon, Košice počas štúdia pravidelné stáže na Klinike malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstv a farmácie v Košiciach – oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie, oddelenie vnútorných chorôb, dvojtýždňová stáž na veterinárnej klinike v Nürensdorf, Švajčiarsko

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

  • Miškeje D.: Chronické chudnutie a rekurentná hnačka u Bernského salašníckeho psa.· Veterinární lékař 2020, 4: 29 – 32.

ZÁUJMY

Vo voľnom čase sa venujem rodine a mojim psíkom, športu (cestná cyklistika, turistika), ručným prácam (napr. pletenie), cestovaniu a literatúre.