SLUŽBY

Na našej klinike dokážeme pokryť široké spektrum úkonov veterinárnej medicíny. Vďaka nášmu tímu a modernému vybaveniu vyriešime väčšinu problémov našich zvieracích pacientov.

Medivet klinika_8

PREVENCIA a PORADENSTVO


Na klinike poskytujeme všetky preventívne úkony a ošetrenie. Prevencia je základ, preto máme vypracované vlastné postupy a na prehľadných kartičkách sú k dispozícii napr. pre nových majiteľov šteniatok a mačiatok.
Medzi základné preventívne úkony poskytované na klinike patrí vakcinácia, koprologické vyšetrenie, odčervenie – preventívne a terapeutické, čipovanie, vystavenie petpassu... Radi Vám poradíme ohľadom kŕmenia vašich domácich miláčikov, ošetrenia proti parazitom (kliešte, blchy, …), ohľadom výchovy a výcviku. Vykonávame všetky preventívne chirurgické zákroky ako sú kastrácie a sterilizácie. Máme vypracovaný Preventívny program šitý na mieru“ pre klientov, ktorí chcú svojim miláčikom pravidelne kontrolovať zdravotný stav.

Medivet klinika_31

INTERNÁ MEDICÍNA


Hlavnou náplňou našej práce je diagnostika a terapia interných ochorení. Zakladáme si na evidence based medicine a vždy sa snažíme nájsť pravú príčinu problémov. Spolupracujeme s externými laboratóriami aj referenčnými pracoviskami. Náš tím je mladý, ale skúsený a stále hľadáme nové možnosti diagnostiky a terapie.

Hlavné odbory internej medicíny, ktorými sa zaoberáme sú:

  • Gastroenterológia
  • Urológia
  • Gynekológia a pôrodníctvo
  • Endokrinológia
  • ORL
  • Onkológia
  • Kardiológia

K diagnostike používame predovšetkým laboratórnu diagnostiku. Vyšetrujeme krv, moč a ďalšie vzorky. Väčšinu vyšetrení sme schopní si urobiť v našom laboratóriu. Spolupracujeme aj s externými laboratóriami Laboklin a Idexx, kde nechávame vyšetrovať špeciálne parametre alebo napr. bakteriologické kultivácie a pod. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zobrazovacia diagnostika. Zaobstarali sme na kliniku špičkový ultrasonografický prístroj GE Logic F6 Vet, s ktorým môžeme veľmi podrobne diagnostikovať väčšinu brušných, ale aj hrudníkových patológií. Používame aj RTG prístroj s nepriamou digitalizáciou. Na klinike sa nachádza aj kompletná zostava drobného veterinárneho vybavenia ako rigidný endoskop, otoskopy, sady na biopsie, mikroskopy a mnoho ďalších, bez ktorých si už nedokážeme našu prácu predstaviť.

Pokiaľ potrebujeme u niektorých diagnóz podrobnejšie vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie alebo magnetickej rezonancie, neváhame pacientov na toto vyšetrenie odoslať na špecializované pracovisko, ktoré týmito prístrojmi disponuje.

Medivet klinika_2

CHIRURGIA


Chirurgia mäkkých tkanív je náš kľúčový odbor, a preto až 3 lekári z nášho tímu sa chirurgii venujú. Vykonávame väčšinu brušných operácií. Preventívne kastrácie a sterilizácie sú základným kameňom. Riešime však aj časté problémy jednotlivých orgánových systémov, od močových kameňov po plastiky kože.
Vykonávame aj základné ortopedické chirurgické zákroky a niekedy sa nám chirurgia prelína aj do iných odborov ako je napr. stomatológia alebo oftalmológia.

 

Medivet klinika_10

STOMATOLÓGIA


Veterinárna stomatológia je komplexný odbor a u nás na klinike je ošetrenie zubov jedným z najčastejšie vykonávaných zákrokov. Často riešime závažné stavy v dutine ústnej a mnohokrát to nie je len o odstraňovaní zubného kameňa.

Medivet klinika_22

ORTOPÉDIA


Na našom pracovisku vykonávame ortopedickú a neuro-ortopedickú diagnostiku pohybovaného a podporného aparátu. S použitím medzinárodne využívaných diagnostických postupov a vyšetrovacích metód sme schopní odhaliť celé spektrum ortopedických problémov a príčin krívania: od zlomenín kostí cez ortopedické zmeny na kĺboch až po zmeny mäkkých tkanív, ako sú šľachy a v neposlednom rade ochorenia periférneho nervového systému.

Medivet klinika_12

NEUROLÓGIA


Neurologické problémy sa nevyhýbajú ani zvieratám. Často sa stretávame s ochoreniami centrálneho i periférneho nervového systému. V neurológii je stále zásadné prvotné klinické neurologické vyšetrenie s lokalizáciou problému a ďalšie metódy diagnostiky: ako je RTG, CT, MRI a vo väčšine prípadov nadväzujú na toto vyšetrenie.

Medivet klinika_7

DERMATOLÓGIA


V ambulancii často riešime bežné kožné problémy ako napríklad zápal uší. Stretávame sa ale aj s komplikovanými pacientmi, a to hlavne s alergikmi, ktorých počet v posledných rokoch významne narastá. Riešime aj menej časté kožné ochorenia, napr. vrodené, onkologické a pod.
Kožní pacienti vyžadujú kvalitnú diagnostiku a cielenú komplexnú terapiu.

Medivet klinika_11

KARDIOLÓGIA A MEDICÍNA DÝCHACIEHO SYSTÉMU


K stanoveniu ochorenia srdca a dýchacích ciest využívame takmer všetko vybavenie kliniky od röntgenu, ultrazvuku až po meranie krvného tlaku. Vedenie týchto pacientov je väčšinou dlhodobé a vyžaduje veľkú trpezlivosť hlavne zo strany majiteľa. Stanovenie správnej diagnózy a následná terapia často zlepšuje kvalitu života našich pacientov.

Medivet klinika_6

MEDICÍNA MALÝCH CICAVCOV


Vzrastajúci počet malých pacientov: králikov, morčiat, potkanov a fretiek nás povzbudzuje i v zdokonaľovaní sa v tomto širokom odbore. Pokiaľ chceme adekvátne ošetrovať týchto malých pacientov, musíme ovládať všetky odbory aj s ich odlišnosťami od psov a mačiek – čiže interná medicína, chirurgia a stomatológia sú pri týchto drobcoch nenahraditeľné. Často využívame aj možnosť hospitalizácie a pozorovania v našich podmienkach, pretože u malých cicavcov je toto veľmi nápomocné pri stanovení diagnózy. V súčasnosti tvoria títo drobní pacienti viac ako 30% z celkového počtu ošetrených zvierat.