Ultrasonografia

VYBAVENIE KLINIKY

V prvých rokoch sme rozširovali kliniku o základné a nevyhnutné vybavenie, ktoré k svojej práci potrebujeme. Ešte stále máme rezervy, a keďže veterinárna medicína ide stále dopredu, neustále rozširujeme a modernizujeme vybavenie kliniky. Medzi posledné prírastky patria napr. zostavy vyhrievaných osvetlených hospitalizačných boxov a nový moderný ultrasonografický prístroj GE Loqic F6 Vet. Prístroj disponuje kardiologickou výbavou, farebným dopplerom a celým radom extra funkcií pre kvalitnú diagnostiku. RTG prístroj s nepriamou digitalizáciou, kompletné stomatologické vybavenie aj pre ošetrenie chrupu malých cicavcov, dva anesteziologické prístroje Vetnar, endoskopické vybavenie a mnoho ďalších. K dispozícii máme tiež „in-house“ laboratórium pre vyšetrenie krvi, moču a ďalšiu laboratórnu diagnostiku.

Hospitalizačné boxy

RTG

Laboratórium

Diagnostika

Stomatológia

Anesteziológia