Rozpis služieb lekárov

Klinika pracuje v objednávkovom režime, ale zároveň vždy jedna ambulancia je k dispozícii bez objednania. V rozpise si môžete pozrieť ktorý lekár v daný deň má službu, ku komu sa môžete objednať a kto vám bude k dispozícii v ambulancii ( A- ambulancia, O-objednávky)

Objednávky realizujte telefonicky na čísle: 0910 914 046, alebo emailom na adrese: medivet@medivet.sk.