HISTÓRIA KLINIKY

Veterinárna klinika MEDIVET v Most pri Bratislave vznikla v roku 2013. Začínali sme ako ambulancia
dvoch lekárov. Priestory boli skromné, ale od začiatku sme mali jasnú predstavu akým smerom sa chceme uberať. Už vtedy sme chceli poskytovať kvalitné veterinárne služby založené na medicíne dôkazov. Hlavný dôraz kladieme na kvalitnú diagnostiku a následnú komplexnú terapiu. Nakoľko sme obaja mali skúsenosti z veľkých non-stop kliník na Slovensku aj v zahraničí, nebolo ťažké stanoviť si ciele a priority. Od začiatkusme mali predstavu stredne veľkého, špičkovo vybaveného pracoviska s možnosťou hospitalizácie. Chceli sme poskytovať základné služby, prevenciu, ale aj kompletnú diagnostiku a chirurgiu na vysokej úrovni. Nikdy sme sa nebránili spolupráci s referenčnými špecializovanými pracoviskami, ktorých služby dodnes využívame predovšetkým v oblasti neurológie a ortopédie.

PRIESTORY

Spolu s narastajúcou klientelou a potrebami väčšieho priestoru sa klinika stále rozrastala, až sa v roku 2022 dostala do dnešnej podoby. Nebolo to vždy jednoduché a početné rekonštrukcie s plným alebo obmedzeným chodom kliniky nás stáli pár šedivých vlasov. Ale nakoniec sme si náš sen splnili. Z dvoch miestností sme sa dostali na dve poschodia, 12 miestností a parkovisko pre 10 áut. Klinika má veľkú čakáreň s recepciou, dve plnohodnotne veľké ambulancie, konzultačnú miestnosť a toaletu pre klientov. Všetky verejné priestory sú plne klimatizované a čiastočne bezbariérové. Disponujeme aj výťahom na prvé poschodie kliniky pre prepravu veľkých pacientov a materiálu. Medzi naše odborné zázemie patrí RTG miestnosť, laboratórium, sonografická vyšetrovňa. Na poschodí sa nachádzajú oddelené hospitalizácie – jedna samostatná hospitalizácia pre mačky a malé cicavce. Tzv. „Treatment“ – to je priestor, kde sa odohráva všetko podstatné. Teda ošetrovanie hospitalizovaných pacientov, drobné ošetrenia, prípravy na chirurgiu, odbery krvi, kanylácie a veľa ďalšieho. A nakoniec dve operačné sály s nástrojovňou. Samozrejmosťou je aj zázemie pre lekárov. S týmito priestormi sme konečne spokojní, aj keď časom by sme určite uvítali ďalšie, ale budova má už svoje limity vyčerpané.

RECEPCIA a ČAKÁREŇ

Novinkou od roku 2022 je nová recepcia s čakárňou. Vytvorenie recepcie bolo potrebnou nevyhnutnosťou. Zistili sme to hlavne počas pandémie, kedy sa výrazne navýšilo množstvo telefonátov, ktoré sme už neboli schopní vybaviť, ale aj potreba našich klientov prísť si pohodlne a bez čakania kúpiť krmivo alebo odčervovacie tablety. Cez recepciu sa vybavujú aj všetky objednávky na ošetrenie a zákroky, objednanie krmív, diét a ďalších potrebných veterinárnych prípravkov. Dúfame, že recepcia prispeje k bezproblémovému kontaktu s našimi klientami.