MVDr. Michal Fábry – spolumajiteľ

VZDELANIE

  • 2005 – 2012 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ukončenie štúdia v odbore Všeobecné veterinárske lekárstvo s titulom MVDr.
  • 2011 Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Španielsko, výmenný pobyt a stáže na Hospital clínico veterinario, Área de Pequenos Animales

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • 2013 do dnes Veterinárna klinika  Medivet, Most pri Bratislave-spolumajitel
  • 2012 – 2013 Veterinárna nemocnica VetLINE, Bratislava

ZÁUJMY

Voľný čas trávi s rodinou a tromi deťmi, medzi záujmy patrí venovanie sa horskej cyklistike, turistike a pobytu v prírode. Relax mu prináša aj práca na záhrade a okolo záhradného domčeka.