Petra Berzedyová – stážistka

VZDELANIE

  • 2020 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Študijný odbor Biológia
  • 2015 – 2020 Gymnázium FedericaGarcíuLorcu, Bratislava

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  • 2017 do dnes stáž na Veterinárnej klinike Medivet, Most pri Bratislave

ZÁUJMY

Vo svojom voľnom čase sa venujem mojim mačiakom a psovi, s ktorým rada trávim čas na prechádzkach v prírode. Tiež som sa venovala výstavám psov a handlingu. Relaxom je pre mňa aj literatúra či hudba.